به خاطر یک مشت تومان

سلام من نه گی ام و نه از همجنسبازی لذت میبرم این داستان یک تجربه ی ناخوشایند در زندگی من هستش که هیچوقت فراموشش نمیکنم و از خودم خجالت زدم.. ولی با این حال، این داستان مربوط به ارتباط با همجنس هستش …     رفیق صمیمیم زنگ زد بهم گفت میخواد بره موهاشو کوتاه …

به خاطر یک مشت تومان ادامه »