قدیمی‌ترین داستان سکسی تصویری ایرانی تاریخ

قدیمی‌ترین داستان سکسی تصویری ایرانی تاریخ که شامل آموزش سکس و پوزیشن‌های سکسی مختلف برای ایرانیان اهل حال در قرن‌های گذشته بوده ببینید اجدادتون چطوری سکس میکردند باشد که رستگار شوید کتاب سکس قدیمی ( #الفیه و #شلفیه ) متعلق به قرن 9 ه.ق