داستان سکسی تصویری ” به نام خدا ” ترجمه شده

تقدیم به همه ی کوس مغز هایی که به موجودی تخمی تخیلی به نام #خدا اعتقاد دارند و به راحتی توسط خدا فروشان یا همون آخوندها یک عمر گاییده میشوند